1. Ana Sayfa
  2. Önemli Olaylar
  3. İSTİKLAL SAVAŞI’NDA ORDUYA UÇAK BAĞIŞLAYAN İŞADAMI:”ERZURUMLU NAFİS BEY”

İSTİKLAL SAVAŞI’NDA ORDUYA UÇAK BAĞIŞLAYAN İŞADAMI:”ERZURUMLU NAFİS BEY”

İSTİKLAL SAVAŞI’NDA ORDUYA UÇAK BAĞIŞLAYAN İŞADAMI:”ERZURUMLU NAFİS BEY”

İstiklal Harbi’nde Orduya Uçak Bağışlayan İşadamı olarak da bilinen Erzurumlu Nafiz Kotan Bey, 1887 yılında Erzurum’da doğmuştur. Babasını küçük yaşta kaybetmiş olduğundan amcasının yanında büyümüştür. Eğitimini takiben ticaret ile uğraşmaya başlamıştır. Amcasının ölümünden sonra 1912 yılında İstanbul’a yerleşmiştir. Buranın Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgal edilmesinden bir süre sonra Ankara’ya taşınmıştır. İstanbul ve Ankara’da ticaretle uğraşmıştır. Oldukça büyük bir servetin sahibidir. Kurtuluş Savaşı’nın başlaması ile İstanbul’da bulunduğu zamanda Anadolu’ya askeri malzeme göndermiştir. Bilahare ordunun en önemli eksiğinin uçak olduğunu gördüğünden şahsi servetiyle uçaklar alarak orduya hibe etmiştir. Yine Mustafa Kemal Paşa’ya Linkoln marka bir otomobil hediye etmiştir. Nafiz Bey’in, İstiklal Savaşı’ndan sonra da yeni Ankara’nın modern bir başkent olması için büyük gayretleri olmuştur. Keza Ankara dışında da birçok yapının müteahhitliğini yapmıştır. Bir dönem Rusya ile ticaret yapmış, sonra İstanbul’a yerleşmiştir. En son yine Erzurum’a geri dönmüş ve burada ticaretle uğraşmıştır. Ülkeye büyük hizmetleri bulunan Nafiz Bey, 1946 yılında Şeker Hastalığından vefat etmiştir.

Temin edilen uçakların orduya bağışlandığına dair 30 Ocak 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşaya bir telgraf çeker. Telgrafta; “Büyük Millet Meclisi Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine.. İstanbul’dan satın aldığım ve buraya getirmeye muvaffak olduğum tayyare, uçarak bugün geldi. Orduya namıma teberrü ediyorum. Kabulunü istirham ile düşman üzerine ilk bombayı atacak zata 200 lira nakti mükafat takdim edeceğim. Milletimizin geleceğinin selamete kavuşmasını ve muvaffak olmasını Cenab-ı Hak’tan temenni eder hürmetle ellerinizden öperim.
”Erzurumlu  Nafiz”

Mustafa Kemal Paşa, Nafiz Bey‟in bu davranışı karşısında yapmış olduğu hizmeti Büyük Millet Meclisi‟nde dile getirmiş ve kendisine, “Hamiyeti vataniyeniz şayanı şükrandır.” cevabını vermiştir. İsmet Bey de, “İnşallah eseri hamiyetiniz büyük muvaffakiyetlerin kazanılmasına vasıtayı tecelli olacaktır.” cevabı ile teşekür etmiş ve tebriklarini iletmiştir.

Havacılık alanında tarihimiz şanlı hadiseler ile doludur.Bunları bilmek ,öğretmek ve paylaşmak geleceğimiz için büyük önem taşır.

Yorum Yap

Yorum Yap